Contracten

Het is verstandig om voor de start van de werkzaamheden uw afspraken met de vakman schriftelijk vast te leggen. Als beide partijen het contract getekend hebben ontstaat een bindende overeenkomst tussen de partijen.

 

Leg in het contract de volgende zaken vast:

  • naam van beide partijen
  • plaats van het werk
  • omschrijving van het werk
  • overeengekomen aanneemsom of honorarium/ uurtarief (vermeld ook de BTW)
  • wijze van betaling
  • aanvang en de uitvoeringsduur van het werk

 

Bijlagen bij het contract:

  • bijlagen, tekeningen, een technische omschrijving,
  • algemene voorwaarden, een planning, de (aangepaste) offerte, garantieregeling,
  • risicoregeling, boeteclausule voor te laat opleveren of ontbindende voorwaarden.

 

Als er verschil van mening ontstaat over de wijze van uitvoering of het uitvoeren van een bepaalde deeltaak, dan kunt u verwijzen naar de gemaakte afspraken.

 

Werkwijze

 

1. Help!
stap 1
2. Omschrijf
stap 2
3. Bespreek
stap 3
4. Kies
stap 4

 

EENVOUDIG, SNEL, VRIJBLIJVEND en GRATIS

 

 

Offerte aanvragen

Werkwijze

Hoe Werkt Casius